Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00033/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Kvasková, kpt. Nálepku 388/43, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00062/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Semancová, Mierová 298/19, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00063/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Kosťová, kpt. Nálepku 439/16, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Lalík, Gen. Svobodu 130/17, 06801 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00118/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Pira, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00133/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Andrej Rusín, Laborecká 229/3, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00137/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Lukačiková, Komenského 124, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00073/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00072/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00130/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00131/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Koťuch, gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 20230901
150/2023
169,20 € IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00008/2023
164,12 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PaedDr. Tatiana Sotáková, Jilemnického 16, 040 01 Košice
10. Október 2023
Kúpnopredajná zmluva
163/2023
160,00 € Ladislav Dubas, Havaj 17, 090 23 Havaj Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00083/2023
157,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Kijovská. P. Horova č.9, 08001 Prešov
1. Marec 2024
Zmluva č. 01/NPK151/2024 o nájme nebytových priestorov
39/2024
156,25 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ADOS HELKA + MH, s.r.o., Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
29. September 2023
Nájomná zmluva
158/2023
147,84 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
9. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia č. 1001-2023
17/2023
145,91 € P&P SERVIS, s.r.o., Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00074/2022
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Marta Prigancová, Popradova 254/2, 068 01 Medzilaborce