Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00121/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Hajko, kpt. nálepku 445/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00148/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Blichová, Komenského 659/, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00136/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00137/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00139/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Jurcák, Duchnovičova 503/75, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00140/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Kosťová, Ševčenkova 724/47, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00144/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Tatiana Cepková, Čsl armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00128/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Heide Roessler - Ledida, Duchnovičova 505/79, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00012/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Basarab, Duchnovičova 561/72, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00013/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Pažinová, kpt. Nálepku 441/20, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00028/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Uramová, Duchnovičova 560/70, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00027/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mariana Kašprišinová, Prostejovská 4819/1, 080 01 Prešov
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00035/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bianka Harbistová, Poľná 786/22, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00045/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavel Kostilník, Májová 737/24, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00046/20233
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Varcholová, Duchnovičova 510/89, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00050/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Lazorčíková, Májová 829/38, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00042/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Tinková, Májová 731/6, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00038/2023
56,65 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Gojdičová, kpt. Nálpeku 398, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00009/2023
53,94 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Mjachký, Radvaň nad Lanorcom 85, 067 01 Radvaň nad Laborcom
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00004/2023
52,47 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Koščo, Kalinov 514, 068 01 Medzilaborce