Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00122/2022
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Halajčíková, Duchnovičova 599/148, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva č. 01/NPD539/2022 o nájme nebytových priestorov
64/2022
97,05 € EPeS – Europe Personnel Service, s.r.o. Mesto Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00001/2023
87,52 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Kavčak. Duchnovičova 506/81, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00018/2023
87,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Petruš, Duchnovičova 500/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00019/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Ladislav Demko, Duchnovičova 546/42, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00020/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Čáni, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00021/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Lukáč, kpt. Nálepku 425/117, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00022/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Protivňak, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00016/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Chochoľak, Bielocerkovska 17, 040 01 Košice
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00025/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Alexandra Šmajdová, SNP 2507/2, 066 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00029/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Mochnáč, Duchnovičova 572/94, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00047/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Klecová, Gorkého 469/3, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00049/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Lazorčíková, Májová 829/38, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00053/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Spišáková, Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00036/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Nerodilková, gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00039/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Šarjaková, Duchnovičova 549/48, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00041/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Turok-Hetešová, Václavského 363/18, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Vasilišinová, Duchnovičova 475, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00056/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Fecura, Gorkého 469, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00055/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Cepková Anna, Komenskáho 123/3, 068 01 Medzilaboírce