Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00150/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Elšiková, kpt. Nálepku 464/66 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00015/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viera Niežňanská, Vásclavského 365/22, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00034/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Centrum sociálnych služieb GARDEN, Ptičie 158, 066 01 Humenné
28. Apríl 2023
Zmluva č. 23/2464/0005 [ 207462] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
63/2023
108,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00007/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Vladimír Bejda, kpt. Nálepku 400/57, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00002/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zlata Baničová, Internátna 63, 974 04 Banská Bystrica
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00003/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Vargová, Budimír 154, 044 43 Budimír
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00006/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Mudráková, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00014/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Dana Bubnárová, kpt. Nálepku 401/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00017/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Bogricová, Májové 829/36, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00031/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Dimunová, Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00032/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Solej, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Varchola, Mierová 673/38, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00058/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Lapišak, kpt. Nálepku 386/39, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00068/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Baranko, Poľná 798, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Burcinová, Čabalovce 100, 067 17 Čabalovce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Deák, gen. Svobodu 131, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Gburová, Václavského 363/18, 06801 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00128/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Kizivatová, Jiráskova 14/3, 080 05 Prešov - Solivar