Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/2154
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
20. Október 2023
Dohoda podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi
23/41/010/31
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
14. November 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0951 2019/Obec
32/2023 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
21. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 7.12.2021
33/2023 INT
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Sady nad Torysou
27. November 2023
Zmluva o grantovom účte
34/2023 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
3. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
1/2024 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2024 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Obec Sady nad Torysou
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - čistiareň
UVTOS-03359/34-SA-2023
2,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sady nad Torysou
3. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - fitness cvičenie
80/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD
89/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
11. September 2023
Prenájom nebytových priestorov na fitnes cvičenie
28/2023 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
69/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
75/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
218
16,50 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
5. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
20/2023 INT
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 33-73 Sady nad Torysou
15. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
21/2023 INT
20,00 € Cyril Osif Sady nad Torysou
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
35/2023 INT
20,00 € Ondrej Eged Sady nad Torysou
9. Jún 2023
Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
22/01/12/9
27,51 € TM Farm s.r.o. Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP -L2-prívesy nad 750kg
2408967925
30,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
393
33,00 € Gabriel Pereš Sady nad Torysou