Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1992/VSD/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná ,a.s. Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
34/2022
0,00 € Gréckokatolícka cirkev Zdoba Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Kúpna zmluva - potraviny ŚJ v obci
7/2022
0,00 € KOMFOS Prešov s.r.o. Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.12.2021
40/2022
0,00 € Ing.Štefan Gédra Sady nad Torysou
14. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
17. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely opatrovateľských služieb
43/200 INT
0,00 € Obec Beniakovce Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k NZ
I/10/2019/BD18
0,00 € Denisa Vargová Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva č. II/14/2022/BD18 - bytový dom
II/14/2022/BD18
0,00 € Arleta Gliganičová Sady nad Torysou
21. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 11.4.2018
50/2022 INT
0,00 € Slovenský červený kríž Sady nad Torysou
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
51/2022 INT
0,00 € Východoslovenská distribučná , a.s. Sady nad Torysou
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_492
55/2022 INT
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Sady nad Torysou
17. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
62/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
18. August 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
64/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
18. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
63/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
5. September 2022
Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva Národného projektu „Chyť sa svojej šance“-
22/41/054/525
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
28. September 2022
Dodatok k Zmluve o dielo
79/2022 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
4. Október 2022
Nájomná zmluva I/1/2022/BD18 - nájom obecného bytu Byster č.313
I/1/2022/BD18
0,00 € Oprondeková Kristína Sady nad Torysou
8. November 2022
Nájomná zmluva - poskytovanie pohostinných služieb a rýchleho občerstvenia
83/2022 INT
0,00 € IZVOR s.r.o. Sady nad Torysou
16. November 2022
Dar - Protipovodňový vozík -súprava
Darovacia zmluva č.p: KRHZ-KE-VO-430/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
22. November 2022
Realizácia aktivačnej činnosti
Dohoda č.22/41/012/16
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou