Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č.373 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
373
33,00 € Obec Sady nad Torysou Dejčíková Beáta
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
15/2024 INT
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Sady nad Torysou
27. Máj 2024
Zmluva č.2/2024/D o poskytnutí dotácie
2/2024/D
3 000,00 € Obec Sady nad Torysou Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatie panny Márie Košická Polianka filiálka Byster
23. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
368D
33,00 € Obec Sady nad Torysou Ceranko František
21. Máj 2024
Zmluva č.1/2024/CVC o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
1/2024/CVC
50,00 € Obec Sady nad Torysou Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ Rozhanovce
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2024/CVC
2/2024/CVC
100,00 € Obec Sady nad Torysou Základná škola s materskou školou sv.Marka Križina
21. Máj 2024
Zmluva č.2/2024/ZSS
2/2024/ZSS
1 000,00 € Obec Sady nad Torysou Arcidiézna charita Košice
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme obecných nájomných bytov
I/5/2024/BD18
0,00 € Obec Sady nad Torysou Slávka Drosč
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ
3/2024/CVC
50,00 € Obec Sady nad Torysou Filia n.o.
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ
4/2024/CVC
50,00 € Obec Sady nad Torysou JAZERO n.o.
16. Máj 2024
Zmluva č.5/2024/D o poskytnutí dotácie na spríjemnenie kultúrneho a spoločenského života členov zväzu, ozdravovacie pobyty.
5/2024/D
3 000,00 € Obec Sady nad Torysou Jednota Dôchodcov na Slovensku so sídlom Sady nad Torysou
16. Máj 2024
Zmluva č.1/2024/ZSS
1/2024/ZSS
1 200,00 € Obec Sady nad Torysou PATRIA n.o., Zariadenie pre seniorov
15. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č./0069/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
14/2024 INT
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Obec Sady nad Torysou
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2024D
3 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor so sídlom Byster č.78 Obec Sady nad Torysou
14. Máj 2024
Dodatok č.01 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2023-004610,názov projektu v ITMS2014+:"312061CIC8"
421/2024
48 735,13 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Sady nad Torysou
3. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom obecného nájomného bytu Byster
II/3/2024/BD18
0,00 € Ľudmila Sokolová Obec Sady nad Torysou
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
6/O/2024
1 632,00 € UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č.376 Obec Sady nad Torysou
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva - prenájom obecného nájomného bytu Byster
II/9/2024/BD18
0,00 € Ing. Stanislav Béreš Obec Sady nad Torysou
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Byster
13/2024 INT
70,00 € Milan Šándor Obec Sady nad Torysou
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva-prenájom obecného nájomného bytu Byster
II/17/2024/BD18
0,00 € Matej Lorinc Obec Sady nad Torysou