Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
128
33,00 € Ladislav Hintoš Sady nad Torysou
20. Máj 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov
37/2022
33,00 € Marta Ivanová Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
41/2022
33,00 € Ján Mihaľ Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
125
33,00 € Magdaléna Bérešová Sady nad Torysou
8. Júl 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov
54/2022 INT
33,00 € Miloš Horváth Sady nad Torysou
15. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
58/2022 INT
33,00 € Juhászová Jolana Sady nad Torysou
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
60/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
61/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
25. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
65/2022 INT
33,00 € Marcela Egedová Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
71/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
73/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
20. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
77/2022 INT
33,00 € Eged Ondrej Sady nad Torysou
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
81/2022 INT
33,00 € JUDr. Bohumír Zaujec Sady nad Torysou
9. November 2022
Nájomná zmluva č.225 o dočasnom užívaní pozemku (hrobových miesta )
225
33,00 € Fečíková Alžbeta Sady nad Torysou
21. December 2022
Nájomná zmluva č.391 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
391
33,00 € Ľubomír Jaselský Sady nad Torysou
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
1/2023 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. Január 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
221D
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
3/2023 INT
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - kar
4/2023 INT
33,00 € Eged Marián Sady nad Torysou
21. Február 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
224
33,00 € Mária Berešová Sady nad Torysou