Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
368A
33,00 € Mgr. Slávka Uhríková Sady nad Torysou
21. Marec 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
9/2023 INT
33,00 € Mária Duplinská Sady nad Torysou
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
392
33,00 € Mária Petrová Sady nad Torysou
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
407B
33,00 € Marta Kaduková Sady nad Torysou
19. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
226
33,00 € Marta Kolesárová Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
150A
33,00 € Bartolomej Seman Sady nad Torysou
16. Máj 2023
Prenájom hrobového miesta
63
33,00 € Marta Janočková Sady nad Torysou
5. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
244J
33,00 € Stanislav Horňák Sady nad Torysou
23. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
93
33,00 € Ján Miháľ Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.67
33,00 € Marta Hertnekiová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.92
33,00 € Oľga Gamratová Sady nad Torysou
21. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
398
33,00 € Mária Bérešová Sady nad Torysou
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
401
33,00 € Juraj Hertneki Sady nad Torysou
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
368
33,00 € Marta Tomášová Sady nad Torysou
10. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
399
33,00 € Kočišová Paulína Sady nad Torysou
11. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
400
33,00 € Peter Csizmár Sady nad Torysou
2. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
213
33,00 € Mária Osifová Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
332
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
167
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
27. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
160
33,00 € Libuša Hertnekiová Sady nad Torysou