Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
36/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024 INT
70,00 € Adriana Myjavcová Obec Sady nad Torysou
18. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
6/2024 INT
70,00 € Marek Leščinský Obec Sady nad Torysou
15. December 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. K2222
39/2023 INT
75,34 € Olšanka spol, s.r.o. Sady nad Torysou
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
49/2022 INT
76,08 € MONA-pharmed s.r.o. Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemkov a o zriadení vecného bremena
45/2022 INT
100,00 € Združenie Urbariatníkov obce Byster Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2023
5/2023 INT
100,00 € Základná škola s materskou školou sv.Marka Križina Sady nad Torysou
9. Február 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00324680/000/2024
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Sady nad Torysou
5. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
56/2022 INT
180,00 € Nikola Krajňáková Sady nad Torysou
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
29/2023 INT
180,00 € Lucia Kolesárová Sady nad Torysou
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej služby
8/2024 INT
250,00 € JUDr. Michal Novák Obec Sady nad Torysou
17. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
221C
300,00 € Mária Bujalošová Obec Sady nad Torysou
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-športový výcvik pre deti MŠ Zdoba
82/2022 INT
400,00 € Futbalová škola Košice o.z. Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 14.7.2021
39/2022
420,00 € IZVOR s.r.o. Sady nad Torysou
11. Apríl 2023
Zabezpečenie zberu použitých textílií, odevov a obuvi, zberné kontajnery bielej farby.
17/2023 INT
480,00 € EKOCHARITA TATRY občianske združenie Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o vedení účtovníctva
66/2022 INT
500,00 € Ing. Andrea Onušková Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncert
67/2022
850,00 € Universal Music, s.r.o. Sady nad Torysou
15. Marec 2023
Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí
2023000515
950,00 € Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A,04011 Košice Sady nad Torysou
22. Máj 2023
Poskytovanie audiíorských služieb
10/O/2023
1 000,00 € UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č.376 Sady nad Torysou
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022
2/2022
1 045,68 € PATRIA n.o. Sady nad Torysou