Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
1/2022
4 000,00 € FC Zdoba Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
3/2022
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
5/2022
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť - filiálka Byster Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na športovú činnosť
6/2022
4 000,00 € TJ Mladosť Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.3/2023 o poskytnutí dotácie na odvodnenie pozemku okolo chrámu, opravu fasády chrámu, opravu hospodárskej budovy
12/2023 INT
4 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zdoba Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu múrika, výmena oplotenia veľkej a malej bránky z rozpočtu poskytovateľa
11/2023 INT
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13/2023 INT
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia panny Márie - filiálka Byster Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.6/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť
14/2023 INT
4 000,00 € FC Zdoba so sídlom Byster 189 Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
15/2023 INT
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Sady nad Torysou
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na športovú činnosť z rozpočtu poskytovateľa
4/2024/D
4 000,00 € FC Zdoba so sídlom Byster 189 Obec Sady nad Torysou
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
6/2024/D
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Obec Sady nad Torysou
13. Jún 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
01/2022
5 700,00 € STELL s.r.o Obec Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie- rozšírenie kapacít MŠ v obci Sady nad Torysou
19/2023 INT
11 040,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
5. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.4.2022
53/2022 INT
11 316,37 € RAPAL Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie PD - rozšírenie ambulantného strediska v obci Sady nad Torysou
18/2023INT
11 880,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Vybavenie jedálne materskej školy
IROP-CLLD-Q066-512-004-002
14 043,66 € Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA,o.z. Sady nad Torysou
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - Stavebný dozor k stavbe "Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou"
40/2023 INT
27 300,00 € Ing. Peter Halcin Obec Sady nad Torysou
10. August 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia MŠ v obci Sady nad Torysou
26/2023 INT
29 400,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
30. Marec 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Sady nad Torysou
10/2023 INT
34 560,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
0069/2023
34 560,00 € Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu Sady nad Torysou