Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na športovú činnosť
6/2022
4 000,00 € TJ Mladosť Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.3/2023 o poskytnutí dotácie na odvodnenie pozemku okolo chrámu, opravu fasády chrámu, opravu hospodárskej budovy
12/2023 INT
4 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zdoba Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu múrika, výmena oplotenia veľkej a malej bránky z rozpočtu poskytovateľa
11/2023 INT
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13/2023 INT
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia panny Márie - filiálka Byster Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.6/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť
14/2023 INT
4 000,00 € FC Zdoba so sídlom Byster 189 Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
15/2023 INT
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
4/2022
3 000,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Sady nad Torysou Sady nad Torysou
6. Apríl 2023
Zmluva č.2/2023 o poskytnutí dotácie na spríjemnenie kultúrneho a spoločenského života členov zväzu, ozdravovacie pobyty
16/2023 INT
3 000,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
8. August 2022
Zmluva o spolupráci a zabezpečení umeleckého vystúpenia
57/2022 INT
1 500,00 € CIMBALOWICA, s.r.o. Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
1422 247
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Sady nad Torysou
9. Máj 2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
1423 255
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Sady nad Torysou
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania adm. podkladov
52/2022 INT
1 300,00 € Združenie VIDIEK Sady nad Torysou
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
19/O/2022
1 200,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Sady nad Torysou
12. Október 2023
Poskytnutie finančného príspevku opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom.
30/2023 INT
1 200,00 € PATRIA n.o. Zariadenie pre seniorov Sady nad Torysou
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie det
27/2022
1 131,52 € Mesto Košice Sady nad Torysou
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022
2/2022
1 045,68 € PATRIA n.o. Sady nad Torysou
22. Máj 2023
Poskytovanie audiíorských služieb
10/O/2023
1 000,00 € UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č.376 Sady nad Torysou
15. Marec 2023
Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí
2023000515
950,00 € Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A,04011 Košice Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncert
67/2022
850,00 € Universal Music, s.r.o. Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o vedení účtovníctva
66/2022 INT
500,00 € Ing. Andrea Onušková Sady nad Torysou