Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
36/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024 INT
70,00 € Adriana Myjavcová Obec Sady nad Torysou
18. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
6/2024 INT
70,00 € Marek Leščinský Obec Sady nad Torysou
20. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
137
66,00 € Soňa Fixová Sady nad Torysou
13. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
3/2023
50,00 € Súkromné centrum voľného času Benjakovce Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP-H1-poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na prevoz včelstiev
2408967942
48,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
86/2022 INT
33,33 € JAZERO n.o. Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
393
33,00 € Gabriel Pereš Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
128
33,00 € Ladislav Hintoš Sady nad Torysou
20. Máj 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov
37/2022
33,00 € Marta Ivanová Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
41/2022
33,00 € Ján Mihaľ Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
125
33,00 € Magdaléna Bérešová Sady nad Torysou
8. Júl 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov
54/2022 INT
33,00 € Miloš Horváth Sady nad Torysou
15. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
58/2022 INT
33,00 € Juhászová Jolana Sady nad Torysou
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
60/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
61/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
25. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
65/2022 INT
33,00 € Marcela Egedová Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
71/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
73/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
20. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
77/2022 INT
33,00 € Eged Ondrej Sady nad Torysou