Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
81/2022 INT
33,00 € JUDr. Bohumír Zaujec Sady nad Torysou
9. November 2022
Nájomná zmluva č.225 o dočasnom užívaní pozemku (hrobových miesta )
225
33,00 € Fečíková Alžbeta Sady nad Torysou
21. December 2022
Nájomná zmluva č.391 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
391
33,00 € Ľubomír Jaselský Sady nad Torysou
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
1/2023 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. Január 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
221D
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
3/2023 INT
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - kar
4/2023 INT
33,00 € Eged Marián Sady nad Torysou
21. Február 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
224
33,00 € Mária Berešová Sady nad Torysou
14. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
368A
33,00 € Mgr. Slávka Uhríková Sady nad Torysou
21. Marec 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
9/2023 INT
33,00 € Mária Duplinská Sady nad Torysou
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
392
33,00 € Mária Petrová Sady nad Torysou
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
407B
33,00 € Marta Kaduková Sady nad Torysou
19. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
226
33,00 € Marta Kolesárová Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
150A
33,00 € Bartolomej Seman Sady nad Torysou
16. Máj 2023
Prenájom hrobového miesta
63
33,00 € Marta Janočková Sady nad Torysou
5. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
244J
33,00 € Stanislav Horňák Sady nad Torysou
23. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
93
33,00 € Ján Miháľ Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.67
33,00 € Marta Hertnekiová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.92
33,00 € Oľga Gamratová Sady nad Torysou
21. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
398
33,00 € Mária Bérešová Sady nad Torysou