Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
401
33,00 € Juraj Hertneki Sady nad Torysou
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
368
33,00 € Marta Tomášová Sady nad Torysou
10. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
399
33,00 € Kočišová Paulína Sady nad Torysou
11. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
400
33,00 € Peter Csizmár Sady nad Torysou
2. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
213
33,00 € Mária Osifová Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
332
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
167
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
27. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
160
33,00 € Libuša Hertnekiová Sady nad Torysou
15. December 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
244L
33,00 € Adriána Kupková Sady nad Torysou
5. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
244K
33,00 € Zmetáková Anna Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024 INT
33,00 € Alžbeta Kaľuhová Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
13
33,00 € Helena Keruľ Kmecová Obec Sady nad Torysou
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
33,00 € Vladimír Presuľ Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
204
33,00 € Marián Šoffa Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
7/2024 INT
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
1Z
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP -L2-prívesy nad 750kg
2408967925
30,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
9. Jún 2023
Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
22/01/12/9
27,51 € TM Farm s.r.o. Sady nad Torysou
5. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
20/2023 INT
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 33-73 Sady nad Torysou
15. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
21/2023 INT
20,00 € Cyril Osif Sady nad Torysou