Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
35/2023 INT
20,00 € Ondrej Eged Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
69/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
75/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
218
16,50 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
3. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - fitness cvičenie
80/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD
89/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
11. September 2023
Prenájom nebytových priestorov na fitnes cvičenie
28/2023 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - čistiareň
UVTOS-03359/34-SA-2023
2,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1992/VSD/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná ,a.s. Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
34/2022
0,00 € Gréckokatolícka cirkev Zdoba Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Kúpna zmluva - potraviny ŚJ v obci
7/2022
0,00 € KOMFOS Prešov s.r.o. Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.12.2021
40/2022
0,00 € Ing.Štefan Gédra Sady nad Torysou
14. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
17. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely opatrovateľských služieb
43/200 INT
0,00 € Obec Beniakovce Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k NZ
I/10/2019/BD18
0,00 € Denisa Vargová Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva č. II/14/2022/BD18 - bytový dom
II/14/2022/BD18
0,00 € Arleta Gliganičová Sady nad Torysou
21. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 11.4.2018
50/2022 INT
0,00 € Slovenský červený kríž Sady nad Torysou
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
51/2022 INT
0,00 € Východoslovenská distribučná , a.s. Sady nad Torysou
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_492
55/2022 INT
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Sady nad Torysou
17. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
62/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou