Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva o grantovom účte
87/2022 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
88/2022 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2/2023
0,00 € CVČ pri ZŠ a MŠ Rozhanovce Sady nad Torysou
2. Február 2023
Nájomná zmluva bytový dom byt č.4
II/4/2023/BD18
0,00 € Gabriela Kopperová Sady nad Torysou
22. Február 2023
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku - Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1
6/2023 INT
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Sady nad Torysou
3. Marec 2023
Zmena zmluvných podmienok
Dodatok č.5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Sady nad Torysou
8. Marec 2023
Zmena projektu
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/832
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov - MŠ Byster
SZ2023/KE1075
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov -ZŠ Zdoba
SZ2023/KE1068
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
30. Máj 2023
Zber kuchynského BIO odpadu z domácnosti v bytovom dome prostredníctvom zberu 120L nádob
BIO2023/KE1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/12/2023/BD18
0,00 € Peter Kaukes Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti byt č.12 v BD Byster č.313
II/18/2023/BD18
0,00 € Jana Köverová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
I/2/2023
0,00 € Lenka Mattová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/7/2023/BD18
0,00 € Peter Bujňak Sady nad Torysou
1. August 2023
Grantový účet vymedzený poskytovateľom dotácie
24/2023 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
8. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/133397/001
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Sady nad Torysou
29. September 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
I/6/2023/BD18
0,00 € Peter Bujňak Sady nad Torysou
17. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_656
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Sady nad Torysou
17. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/2154
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou