Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Príloha č. 30 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2022/5.-č.2
0,00 € FÚRA s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
26. Máj 2022
Dodatok č.3 k Zmluve č.40-000148955PO2019
2022/5.-č.11
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. Jún 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do kar
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 07.09.2011
2022/6.-č.3
0,00 € Lucia Mackulinová, Tibavská 6/11, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
23. Jún 2022
Dodatok č.1 k Dohode číslo 22/42/054/307 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
2022/6.-č.5
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
23. Jún 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
2022/6.-č.4
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 11.06.2003
2022/6.-č.9
0,00 € DOZA, výrobné družstvo Michalovská 73, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 05.06.2006
2022/6.-č.8
0,00 € DOSOS, n. o., Michalovská 73, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlen
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. September 2022
Dohoda č. 22/42/012/90
2022/9.-č.12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
3. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.9/2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 9/2021
0,00 € Technické služby mesta Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. Október 2022
Príloha č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 28.6.2016 v znení dodatku č. 4
Príloha č.1
0,00 € NATUR-PACK a.s. Mesto Sobrance
19. Október 2022
D O H O D A č. 22/42/010/104
Dohoda č.20/42/010/104
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
31. Október 2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba - terénna
Zmluva o poskytovaní sociálnej služba
0,00 € Mária Dunčková, Hollého 227/64, Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. November 2022
Dodatok k zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
29. November 2022
Zmluva o spolupráci
677/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v mene ktorého koná Július Jakab, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
29. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0561
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Január 2023
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
221643
0,00 € LEKOS, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Január 2023
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
221642
0,00 € LEKOS, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance