Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
ZMLUVA O DIELO č.:4905.2062065VVA
2022/7.-č.11
702 137,80 € Eurovia SK, a.s. Mesto Sobrance
6. December 2022
Dodatok č. 27 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č. 27
694 968,19 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
16. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, číslo: 4905.2062065VVA
2022/11.-č.2
687 092,48 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 639/2023
4/2024
333 489,31 € Úrad vlády Slovenskej Republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
18. Január 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 27/2023/UZ
27/2023/UZ
280 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO - „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Sobrance“
2022/7.-č.8
245 196,56 € Patrik Šuchta - EUROSTAV, Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO - „ Sobrance: Regenerácia vnútroblokov na sídlisku Námestie Slobody“
2022/7.-č.7
191 997,35 € ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
31/2024
189 840,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023/00502
167 412,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Mesto Sobrance
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
113 580,00 € HYCA s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. December 2022
Dodatok č. 26 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č. 26
113 268,10 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
83/2023
86 751,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA), Špitálska 6, 814 55 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o NFP - Riešenie migračných výziev v meste Sobrance
84/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
99/2023
78 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
29. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
34/2024
69 923,00 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácií
92/2023
50 000,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
8. Apríl 2022
Zmluva o dielo
0663/VSD/2022
45 372,14 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sobrance
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo-0663/VSD/2022
2022/4.-č.30
45 372,14 € Východoslovenská distribučná a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. September 2023
Zmluva o dielo č. 9/2023
73/2023
43 320,00 € MMM projects s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
6/2023
40 000,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko, P. Horova 3, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance