Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
34/2024
69 923,00 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 06/O-24
33/2024
2 800,00 € Audit Accounting, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
20. Február 2024
Príkazná zmluva č. 2/2024
32/2024
320,00 € Mgr.Michal.Dinič Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
31/2024
189 840,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
9. Február 2024
Zmluva_o_vytvoreni_umeleckeho_vykonu_MSO-S2024_ 00725
30/2024
200,00 € Mužská spevácka skupina Hrušovčan Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
5. Február 2024
Dohoda číslo: 24/42/054/4
29/2024
273,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
30. Január 2024
Príloha č. 34 ku zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
24/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
25/2024
157,50 € Mária Dunčková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
26/2024
84,00 € Valéria Pračová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
27/2024
73,50 € Anna Huberová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
31. Január 2024
Príkazná zmluva č. 1/2024
28/2024
320,00 € Ing. Michal Dinič Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
26. Január 2024
Darovacia zmluva súsošie detí s hroznom
23/2024
0,00 € Ing. Ján Kostičák, Ing. Zuzana Kostičáková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
22/2024
157,50 € Mária Kostrejová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
21/2024
157,50 € Zdena Tabišová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
20/2024
157,50 € Michal Mochťak Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
19/2024
157,50 € Anna Lecová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
15/2024
157,50 € Margita Figurová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
16/2024
157,50 € Mária Danková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
17/2024
157,50 € Zuzana Jenčíková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
16. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
18/2024
84,00 € Helena Labačová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance