Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
791/2024
724 624,86 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
2364/2022
722 344,24 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
28. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 12052021SVEB-Hrabušice
334/2023
718 560,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
22. Máj 2024
DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB- HRABUŠICE
901/2024
598 800,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
30. December 2022
Dodatok č. 439/CC/21-D2 k Zmluve o záruke č. 439/CC/21
2393/2022
466 760,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
2. Máj 2023
Dodatok č. 439/CC/21-D3 k Zmluve o záruke č. 439/CC/21
Dodatok č. 439/CC/21-D3
464 180,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
28. Jún 2022
Zmluva o úvere č. 600/CC/22
1081/2022
450 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
25. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 800/401/2021
810/2023
431 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 4239/CC/21 - BG1
838/2023
431 600,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
15. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4905.1062006KKO
982/2022
259 353,50 € EUROVIA SK, a.s. Obec Hrabušice
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve
2023/2
193 602,24 € Econec s.r.o. Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, Hlavná 171/46, 05315 Hrabušice
23. September 2022
Zmluva o dielo č. 4909.2072058LMA
1720/2022
129 335,58 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice Obec Hrabušice
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 072022
072022
121 901,76 € EURO-BAU s.r.o. Obec Hrabušice
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CYD8-91-108
1018/2023
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrabušice
12. Január 2024
Zmluva o dielo
49.2024
61 200,00 € Stavoprojekt s.r.o. Obec Hrabušice
3. November 2022
Zmluva o dielo
1962/2022
48 555,55 € PROFIROB s.r.o. Obec Hrabušice
1. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 4222EB
1112/2022
35 555,55 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 1105/Obec Hrabušice/VILLA PRO/2023
1882/2023
33 202,40 € VILLA PRO s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
25. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 800/402/2021
809/2023
32 580,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 439/CC/21-BG2
837/2023
32 580,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto