Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_005/2022
0,00 € Hadušovský Henrich Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu
DOUN_002/2022
0,00 € Muharem Muamet Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_006/2022
0,00 € Daniel Adrián, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131591C/2022 - OM 949597
ZOPS_019/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_007/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 05.10.2022 - Exteriérový výťah Domov dôchodcov
ZOD_030/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elktriny č. 5100131591C/2022 - OM 949572
ZOPS_020/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176/2022/C.
NZHB_179/2022
0,00 € Mitríková Gabriela Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 281/2007
INE_066/2022
0,00 € ALKON VT s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub – dodatok 1
FP_083/2022
0,00 € Stolnotenisový oddiel BBF Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
11. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 č. _MPC_NP_PoP2_ZŠ_368 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
ZOS_005/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Spišská Nová Ves
11. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP-PoP2_ZŠ_202
ZOS_006/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 05.10.2021 - Exteriérový výťah Domov dôchodcov SNV
ZOD_036/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Zmluva o grantovom účte - Bikesharing v meste Spišská Nová Ves
INE_068/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
17. August 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti - kostolná veža
ZOV_004/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
18. August 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
ZOBZ_008/2022
0,00 € Ištvániková Desana Mesto Spišská Nová Ves
18. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 189/2022/C - Hlinka Miroslav
NZHB_192/2022
0,00 € Hlinka Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205/2022/C - Kotlár Miroslav
NZHB_208/2022
0,00 € Kotlár Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211/2022/C - Magdžar Igor
NZHB_214/2022
0,00 € Magdžár Igor Mesto Spišská Nová Ves
26. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 103/2022 o zabezpečovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
DOUZ003/2022
0,00 € ReSocia, n. o. Mesto Spišská Nová Ves