Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 354/2022 - Rekonštrukcia chodníkov na Koceľovej ul., I. etapa
ZOD_053/2022
-6 789,41 € ASFALT Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 137/2022 zo dňa 05.04.2022 - Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_019/2022
-6 632,51 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č. 606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_016/2024
-5 581,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 199/2023 - Rekonštrukcia interiéru MŠ Stolárska ulica
ZOD_014/2023
-2 227,36 € MILANKO spol. s.r.o SNV Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 155/2022 zo dňa 28.04.2022 - Rekonštrukcia chodníka s parkoviskom a bezbariérovou úpravou - ul. J. Wolkera 33-39, SNV
ZOD_018/2022
-0,30 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5/2021/IZ zo dňa 19.02.2021
INE_028/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
4. Apríl 2022
Predmetom Dodatku č. 4 je zmena čl. 5 „ NÁJOMNÉ A ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY“ v ods. 3, 5 a 6. (úprava výšky nájmu z dôvodu mimoriadnej okolnosti - prestavby Zdravotného strediska).
NZNB_070/2021
0,00 € Ambrošová Anna MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 95/2022
ZOD_003/2022
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZOBZ_001/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
1026/2022
0,00 € Miroslav Čonka Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
1027/2022
0,00 € Hlaváčová Nora Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva č. 103/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
103/2022
0,00 € ReSocia,n.o. Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva č. 104/2022 o o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
104/2022
0,00 € Harmónia, n.o. OCEAN Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 137/2022 - záchranné práce Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_004/2022
0,00 € MILANKO, spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva
DZ_002/2022
0,00 € Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Apríl 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
1028/2022
0,00 € Žiga Rudolf Mesto Spišská Nová Ves
10. Apríl 2022
Dohoda č. 22/44/060/87 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
INE_029/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
11. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131591C/2022 (doplnenie OM -bývalá Pošta Novoveská Huta).
ZOPS_014/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Mesto Spišská Nová Ves
14. Apríl 2022
Predlženie termínu realizácie diela : Exteriérový výťah Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_006/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 253/SF/2006
NZNB_031/2022
0,00 € Říhová Dana, NOSTALGIE Mesto Spišská Nová Ves