Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
kúpna zmluva
KZN_004/2024
869,75 € Pokryvka Peter Mesto Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_005/2024
185,00 € Mašlár Radomír Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_033/2024
120,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
FP_047/2024
48 000,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_034/2024
140,00 € Hyrošová Karolína Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_035/2024
32,00 € Šandor Jozef Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_036/2024
151,00 € Čonka Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_032/2024
5 700,00 € FĽUDER, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_033/2024
1 700,00 € Kupčik Štefan Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_034/2024
2 200,00 € Géci-Borová Mária Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_035/2024
1 200,00 € Romaňák Milan Mesto Spišská Nová Ves
11. Apríl 2024
Dohoda č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu
INE_053/2024
2 000,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
FP_046/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb informátora
ZOPS_009/2024
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_030/2024
111,00 € Polláková Božena Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_031/2024
40,00 € Horváth Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu - Mika Kamil, Potočná 15/11, SNV
NZB_032/2024
51,00 € Mika Kamil Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72/2024/C.
NZHB_071/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jánošíková Agnesa
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73/2024/C.
NZHB_072/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nálepová Jana
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74/2024/C.
NZHB_073/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nálepová Jana