Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Vyhliadková veža - Šulerloch, parc. 9654/10, Spišská Nová Ves
ZOD_024/2022
14 200,00 € VF-company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Máj 2022
zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
ZOPS_015/2022
14 160,00 € Tatra Tender s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_034/2022
13 680,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub - Dodatok č. 2
FP_096/2022
13 654,00 € Futbalový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub - Dodatok č. 2
FP_093/2022
13 233,00 € BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 033/SF/2003
NZNB_027/2022
12 880,90 € Říhová Dana, NOSTALGIE Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva - kancelárske potreby 2023
KZH_001/2023
12 498,07 € KP plus, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 198/SF/2004
NZHB_067/2023
12 048,00 € MEDIPOINT s.r.o Mesto Spišská Nová Ves
28. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 198/SF/2004
NZNB_055/2023
12 048,00 € MEDIPOINT s.r.o Mesto Spišská Nová Ves
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 322/SF/2011
NZNB_062/2023
11 712,00 € Tora Dental s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Máj 2022
Kúpna zmluva - kancelárske potreby 2022
KZH_002/2022
11 170,56 € Varga Tibor - TSV Papier Mesto Spišská Nová Ves
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
ZOPS_015/2023
11 125,56 € Slovenská pošta, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
21. November 2022
Kúpna zmluva
KZN_034/2022
10 721,62 € DUCI s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 34/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_106/2023
10 472,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme NP č.393/S/2021_Bočky_Štefánikovo Námestie č. 1 - úprava výšky záloh
NZNB_044/2022
10 440,00 € Bočkay Jozef Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_007/2023
10 020,00 € Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
24. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ
ZOS_001/2022
10 000,00 € IDS Východ, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na rok 2022 č. MK-9069/2021-180
INE_060/2022
10 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Spišská Nová Ves
29. November 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 34/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_134/2023
10 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hokejový klub Spišská Nová Ves
29. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_135/2023
10 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves Futbalový klub Spišská Nová Ves