Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 679/2022
ZOS_015/2022
29 180,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 680/2022
ZOS_016/2022
29 180,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 682/2022
ZOS_018/2022
29 180,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Západ
ZOPS_013/2024
28 916,09 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_066/2022
27 930,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
18. Október 2022
Zmluva o dielo - Zateplenie fasády CVČ a výmena otvorových výplní v átriu, Hutnícka 20, SNV
ZOD_045/2022
27 576,84 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
5. Marec 2024
Dodatok č. 48 k poistnej zmluve
INE_042/2024
26 075,84 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. EMBPP22_11 - Revitalizácia športovísk v SNV
INE_093/2022
25 895,96 € Nadácia Pontis Mesto Spišská Nová Ves
20. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 287/2023 - Adaptačná stratégia na zmenu klímy mesta SNV
ZOD_009/2023
24 900,00 € Karpatský rozvojový inštitút Mesto Spišská Nová Ves
29. Apríl 2022
Rekonštrukcia chodníka s bezbariérovou úpravou a realizáciou zábradlia - Fľuder
ZOD_008/2022
24 022,94 € ASFALT Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. December 2023
Dodatok č. 46 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku, strojov a elektroniky pre rok 2024
INE_160/2023
23 857,92 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
21. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
ZOPFPO_017/2024
23 545,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_020/2023
23 500,61 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
10. Máj 2022
Kúpna zmluva
KZN_015/2022
23 500,00 € Jaroščák Jozef Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2023
Dodatok č. 45 k poistnej zmluve
INE_117/2023
23 227,63 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o dielo - Štrukturovaná kabeláž, slaboprúdy - obnova zdravotného strediska Hutnícka 20 SNV
ZOD_029/2022
23 138,82 € Chameleo24, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 44 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_109/2023
22 933,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_023/2023
22 928,07 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 43 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_108/2023
21 951,85 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_072/2023
21 736,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves