Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO NA VYTVORENIE UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE UMELECKÉHO VÝKONU
53/2024
2 500,00 € Matej Palidrab Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
50/2024
550,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
51/2024
300,00 € Jozef Čurilla Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
52/2024
2 000,00 € Richard Brunovský Mesto Spišské Vlachy
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
49/2024
1 400,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2024
47/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2024
48/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s Mesto Spišské Vlachy
13. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
46/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
11. Jún 2024
Zmluva č. 92797715 o dodávke vody z verejného vodovodu
44/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
11. Jún 2024
Zmluva č. 92797735 o dodávke vody z verejného vodovodu
45/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
10. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
18/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
6. Jún 2024
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
43/2024
0,00 € SPP – distribúcia, a. s. Mesto Spišské Vlachy
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 015/2024
015/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiš Semanová Jozefa
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 016/2024
016/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Pastorková Anna
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 017/2024
017/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Šimková Mária
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 018/2024
018/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaľavská Marcela
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 019/2024
019/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Černický Ladislav
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 020/2024
020/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Bečker Pavol
27. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
41/2024
0,00 € Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mesto Spišské Vlachy
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/05/2024
42/2024
0,00 € Základná škola Mesto Spišské Vlachy