Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 068/2023
068/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaletová Jarmila
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 071/2023
071/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Proks Ondrej
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 073/2023
073/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Krištofčo Ján
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 074/2023
074/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Krištofčo Ján
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 075/2023
075/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Krištofčo Ján
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 077/2023
077/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Szabó Radoslav
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
31/2023
4 887,15 € Mesto Spišské Vlachy Peter Pobiecký, Ing. Janka Pobiecká
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
27/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Miroslava Spišáková
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Adriana Krzeminská, Juraj Berger
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
29/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Adriana Suchá, Ján Suchý
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
30/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Spišské Vlachy
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 063/2023
063/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mnich Pavol
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 066/2023
066/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Michelková Veronika
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 067/2023
067/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Michalková Anna
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 069/2023
069/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gmucová Terézia
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 070/2023
070/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Gmucová Terézia
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 17012022A
26/2023
34 000,00 € Cunami, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
29. Marec 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
10/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 047/2023
047/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pentráková Anna
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 054/2023
054/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Legát Michal