Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
57/202
102 781,53 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
19. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
56/2023
1 860,27 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
15. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/272-1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačné činnosť
53/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
15. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
54/2023
170,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
15. Máj 2023
Darovacia zmluva 2023/ ORG - 3
55/2023
1 844,00 € WellGiving, o.z. Mesto Spišské Vlachy
12. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0767 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
51/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Mesto Spišské Vlachy
12. Máj 2023
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 81/2022 zo dňa 7.7.2022
52/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
10. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
50/2023
5 549,28 € Mesto Spišské Vlachy Daniel Krauz a Ing. Soňa Krauzová
5. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
46/2023
50,00 € Občianske združenie seniorov MONTANA Mesto Spišské Vlachy
5. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
47/2023
200,00 € Roman Vitkovský Mesto Spišské Vlachy
5. Máj 2023
D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022
49/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
43/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestská Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
4. Máj 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
44/2023
50,00 € 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
45/2023
150,00 € Martin Macejko Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
48/2023
600,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 084/2023
084/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Pendráková Justína
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 085/2023
085/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Peter Tomaško
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 086/2023
086/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Galušková Lucia
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 088/2023
088/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Ladislav