Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 17012022A
26/2023
34 000,00 € Cunami, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
29. Marec 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
10/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 047/2023
047/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pentráková Anna
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 054/2023
054/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Legát Michal
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 055/2023
055/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gonda Martin
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 056/2023
056/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Gondová Anastázia
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 057/2023
057/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vitkovská Kvetoslava
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 058/2023
058/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Goreľ Ján
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 059/2023
059/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Badaničová Mária
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 060/2023
060/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Medvecová Margita
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 061/2023
061/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Grega Viliam
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 062/2023
062/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mnich Pavol
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
25/2023
828,00 € EUprojects, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
24/2023
203,41 € Mgr. Jaroslav Martiňuk Mesto Spišské Vlachy
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2023 zo dňa 29.12.2022
23/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 043/2023
043/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Holba Pavel
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 044/2023
044/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Jankóšiková Bibiana
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 045/2023
045/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Jurčišinová Dorota
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 046/2023
046/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fujaková Jana
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 048/2023
048/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Kočišová Danica