Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 20/2022-2023-OA
2023/19
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Obec Vislanka
12. Máj 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie UoZ
2023/18
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vislanka
12. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/17
0,00 € Vladimír Lysina Obec Vislanka
12. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/16
0,00 € Lýdia Lysinová Obec Vislanka
3. Máj 2023
Dohoda č. 23/38/054/444 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
2023/15
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0965 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
2023/14
3 000,00 € DPO SR Obec Vislanka
26. Apríl 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2023/13
0,00 € Michal Struk Obec Vislanka
17. Apríl 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie UoZ počas projektu programu
2023/12
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Vislanka
14. Apríl 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2023/10
0,00 € Ján Šulik Obec Vislanka
14. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/402 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre UoZ v rámci národného projektu „Prax pre mladých“
2023/11
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
29. Marec 2023
Dohoda č. 23/38/054/207
2023/09
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
15. Marec 2023
Dohoda č. 23/38/054/179 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
2023/08
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
15. Marec 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2023/07
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Vislanka
15. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/06
0,00 € Michal Rabik Obec Vislanka
27. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov
2023/05
0,00 € Michal Lichvarčík Obec Vislanka
22. Február 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
2023/04
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Vislanka
9. Február 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2023/03
0,00 € Lenka Haščáková Obec Vislanka
13. Január 2023
Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy A č. 75/001/22
2023/001
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Vislanka
13. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/02
0,00 € Peter Holečko Obec Vislanka
2. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
022/37
0,00 € Michal Struk Obec Vislanka