Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/16
2 400,00 € Ing. Richard Soporský Obec Vislanka
19. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/14
0,00 € Obec Vislanka Peter Holečko
9. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Struk
2022/02
7 500,00 € Obec Vislanka Struk Milan
9. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Struk
2022/02
7 500,00 € Obec Vislanka Struk Milan