Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí FP – IROP
2022/34
0,00 € MAS "Horný Šariš - Minčol" Obec Vislanka
12. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2022/33
0,00 € Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Vislanka
7. December 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2022/32
0,00 € Mária Rabiková Obec Vislanka
21. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2022/31
0,00 € Anna Hibeľová Obec Vislanka
14. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Vislanka
2022/30
0,00 € Mária Bolcarovičová Obec Vislanka
14. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2022/29
0,00 € Juraj Šulik Obec Vislanka
11. November 2022
Dohoda č. 22/38/010/10
2022/28
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
9. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú.Vislanka
2022/24
0,00 € Marián Struk Obec Vislanka
9. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú.Vislanka
2022/23
0,00 € Juraj Šulik Obec Vislanka
9. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú.Vislanka
2022/27
0,00 € Mikuláš Galuščák Obec Vislanka
9. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú.Vislanka
2022/26
0,00 € Mária Miklušová Obec Vislanka
9. November 2022
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú.Vislanka
2022/25
0,00 € Helena Fedušova Obec Vislanka
3. November 2022
Zmluva o pôžičke
2022/22
0,00 € Mgr. Jaroslav Haščák Obec Vislanka
3. November 2022
Darovacia zmluva
2022/21
0,00 € ŠK Štatistika Bratislava Obec Vislanka
9. September 2022
Zmluva o bežnom účte
2022/20
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Obec Vislanka
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2022
2022/19
12 420,00 € Min.. dopravy a výstavby SR Obec Vislanka
22. Júl 2022
Darovacia zmluva
2022/18
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Vislanka
19. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/17
3 960,00 € Ing. Richard Soporský Obec Vislanka
19. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/16
2 400,00 € Ing. Richard Soporský Obec Vislanka
19. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/14
0,00 € Obec Vislanka Peter Holečko