Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/57
0,00 € Mária Miklušová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/56
0,00 € Jozef Belejik Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/55
0,00 € Jozef Kunák Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/54
0,00 € Mária Nemergutová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/53
0,00 € Erich Eštvan Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/52
0,00 € Ľubica Štieberová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/51
0,00 € Irena Daráková Obec Vislanka
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - výstavba detského inkluzívneho ihriska
2023/50
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Vislanka
22. November 2023
Zmluva
2023/49
0,00 € Hedviga Vadinová Obec Vislanka
15. November 2023
Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti
2023/48
0,00 € Obec Ďurková Obec Vislanka
6. November 2023
Dohoda č. 23/38/010/24
2023/47
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
6. November 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/46
0,00 € Opina Patrik Obec Vislanka
6. November 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/45
0,00 € Mojcherová Božena Obec Vislanka
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 07/2023-2024-OA
2023/44
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Obec Vislanka
18. Október 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú. Vislanka
2023/43
0,00 € Marián Lichvarčík Obec Vislanka
18. Október 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú. Vislanka
2023/42
0,00 € Viera Bernátová Obec Vislanka
9. Október 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú. Vislanka
2023/41
0,00 € Margita Pištejová Obec Vislanka
6. Október 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
2023/39
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Vislanka
6. Október 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k.ú. Vislanka
2023/40
0,00 € Peter Kerpčár Obec Vislanka
4. Október 2023
Zmluva o pôžičke
2023/38
0,00 € Mgr. Jaroslav Haščák Obec Vislanka