Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dodanie okien, dverí pre halu a pivnice
507/2023
61 346,40 € STAVFIN, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Júl 2023
NZ 09-60-2023 BPP pozemok Starhradská 2
538/2023
9,20 € Bytový podnik Petržalka, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
890/2023
10,00 € Mištík Richard Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. November 2023
predĺženie doby nájmu - Harmatová Libuša
899/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Harmatová Libuša
30. November 2023
predĺženie doby nájmu - Csomorová Gabriela
900/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Csomorová Gabriela
30. November 2023
splátkový kalendár
901/2023
550,00 € Spišiak Erik Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. November 2023
splátkový kalendár
902/2023
625,00 € Kuzma Daniel Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. November 2023
predĺženie doby nájmu - Mária Hlavenková
904/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hlavenková Mária
30. November 2023
Učebné pomôcky pre MŠ Nobelovo námestie 6
905/2023
1 120,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
881/2023
10,00 € FRANKOVÁ LUCIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
882/2023
10,00 € Starinský Peter Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
884/2023
10,00 € Kobza Pavol Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
883/2023
10,00 € Sivák Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
896/2023
10,00 € Sivák Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
895/2023
10,00 € Wercholáková Petra Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
894/2023
10,00 € Esterka Samuel Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
893/2023
10,00 € Bočkayová Lena Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
892/2023
10,00 € Hrobárová Lenka Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
891/2023
10,00 € Halagačka Jozef Ing. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
889/2023
10,00 € Majo Juraj Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka