Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Dodatok č.3 Zmluvy o ubytovaní - Jozef Kocáň
547/2024
140,00 € Kocáň Jozef Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2024
Nájom užívania predajného stolu na trhovisku Mlynarovičova
607/2024
269,00 € Hlavatý Pavol Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Júl 2024
BEACH FLAG
604/2024
2 000,00 € Istropolis Invincibles Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Júl 2024
stolový inventár pre MŠ Haanova a MŠ Ševčenkova
603/2024
2 215,00 € CORA GASTRO s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Júl 2024
Šatňové skrine pre zamestnancov MŠ Bulíkova
605/2024
598,00 € ABAmet, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Júl 2024
Zmena prílohy č. 1 - vajcia
602/2024
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
Kúpna zmluva byt_ Ondreja Štefánka 2
599/2024
120 000,00 € Šidlíková Marta Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
časť pozemku Mánesovo námestie
598/2024
1 041,00 € Abdulhalim Mustafi Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
Dodávk ovocia a zeleniny počas šk.roka 2024/2025 pre MŠ Jankolova
593/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
Dodávk ovocia a zeleniny počas šk.roka 2024/2025 pre MŠ Pifflova
592/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
predĺženie doby nájmu - Szitásová Dana a Anton
595/2024
249,82 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Szitásová Dana
15. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Úplnému zneniu ZoNB z 26.9.2017-Sofková Eva
591/2024
150,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Sofková Eva
15. Júl 2024
predĺženie doby nájmu - Dáni Milan a Dániová Renáta
597/2024
273,47 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Dáni Milan
15. Júl 2024
Právne poradenstvo
600/2024
30 000,00 € AGM partners s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Júl 2024
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
601/2024
97 608,00 € Befte, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
časť pochôdznej strechy Stavby Mlynarovičova16
587/2024
959,40 € GROWLER s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
Športová hala Pankúchova - dostavba hrubej stavby - Zdravotechnika
588/2024
90 000,00 € KALORIM s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
Didaktické pomôcky pre 23 MŠ
589/2024
68 084,05 € NOMIland s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme bytu - PhDr. Klára Hižnayová
590/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hižnayová Klára PhDr.
11. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu - Helena Chmelanová
586/2024
124,28 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Chmelanová Helena