Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte uzatvorená s Prima banka Slovensko, a.s.
MAGTS2200233
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. Jún 2022
Zmluva č. 9-19-0448-22
919044822
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Adriana Tovtyn
28. Jún 2022
Protokol č. 11 88 0283 22 00
11 88 0283 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,814 21 Bratislava
28. Jún 2022
Zmluva č. MAGBO2200030
MAGBO2200030
0,00 € PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500
249402020500
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO2200034
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. sídlo, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29. Jún 2022
Protokol č. 11 88 0278 22 00
11 88 0278 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
29. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
0,00 € Komunálny podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29. Jún 2022
Dodatok č. 7
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-0998-18 zo dňa 27.6.2018
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kristína Poláková
29. Jún 2022
Dodatok č. 8
Dodatok č. 8 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-0950-16 zo dňa 16.6.2016
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Andrea Rizea
30. Jún 2022
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-1010-18 zo dňa 24.09.2018
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Emília Šimonová
30. Jún 2022
Memorandum o spolupráci
Z-13/22
0,00 € QUERTIC, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy
30. Jún 2022
Memorandum o spolupráci na projekte realizácie PAMATNÍKA OBETIAM PANDÉMIE COVID-19
Z-10/22
0,00 € Občianske združenie Skutočné obete Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy
14. Júl 2022
Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 a 30100-085 Názov: Prenosné skladacie ultraľahké nájazdové rampy 2ks
MAGBO2200023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu.
MAGTS2200204
0,00 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 Typ: Lite ramp, 70 cm Rozmery: Vnútorná šírka: 730 mm Vonkajšia šírka:
MAGBO2200022
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Asistenčné centrum Bottova
MAGBO2200036
0,00 € Ingka Centres Slovensko s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní k projektu INTERREG Mosquito Bioregulation medzi HLM BA SR, BSK a TTSK
MAGBO2200031
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2022
Asistenčné centrum Bottova
MAGBO2200035
0,00 € Ingka Centres Slovensko s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Júl 2022
Protokol č. 11 88 0343 22 00 o odňatí pozemku "C" KN parc. č. 3110/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, LV č. 2159, k.ú. Petržalka, zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka
118803432200
0,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava