Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 3/2024
292/2024
0,00 € Obec Bziny Karaska -FI MIBA
28. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 11/2024
293/2024
0,00 € Obec Bziny Marko Záslav
6. Júl 2024
Nájomná zmluva č. KD 20/2024
296/2024
0,00 € Obec Bziny Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny
19. December 2022
Nájomná zmluva
29/2022
1,00 € Alojz Hrubjak Obec Bziny
29. November 2022
Poistná zmluva - úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie počas projektu č 5190055714
28/2022
10,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Bziny
1. Jún 2023
Úrazové poistenie
112023
10,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Bziny
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.54/2024
172/2024
10,00 € Obec Bziny Feja Daniel
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 77/2024
225/2024
10,00 € Obec Bziny Agáta Záhorová
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.48/2024
171/2024
15,00 € Obec Bziny Durajová Jana
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.47/2024
177/2024
15,00 € Obec Bziny Havčo Miloš
14. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.1/2024
195/2024
15,00 € Obec Bziny Máliková Božena
19. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 75/2024
202/2024
15,00 € Obec Bziny Simona Buľáková
22. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 71/2024
216/2024
15,00 € Obec Bziny Regina Adamcová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 91/2024
227/2024
15,00 € Obec Bziny Juraj Šinál
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 72/2024
228/2024
15,00 € Obec Bziny Juraj Šinál
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 76/2024
231/2024
15,00 € Obec Bziny Peter Adamec
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 68/2024
234/2024
15,00 € Obec Bziny Anna Marettová
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 62/2024
236/2024
15,00 € Obec Bziny Mgr. Alojz Konfala
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 74/2024
238/2024
15,00 € Obec Bziny Róbert Matlák
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.65/2024
253/2024
15,00 € Obec Bziny Štefan Záhora