Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva ČOV/5/2024 o odvádzaní odpadových vôd
99/2024
0,00 € Obec Bziny Ladislav Špringel
23. Február 2024
Zmluva ČOV/115/2024 o odvádzaní odpadových vôd
100/2024
0,00 € Obec Bziny Alžbeta Poláčiková
23. Február 2024
Zmluva ČOV/25/2024 o odvádzaní odpadových vôd
101/2024
0,00 € Obec Bziny Bc.Eva Pačesová
26. Február 2024
Zmluva ČOV/4/2024 o odvádzaní odpadových vôd
102/2024
0,00 € Obec Bziny doc. Mgr. etMgr. Marián Kuna MA, MPhil, PhD.
26. Február 2024
Zmluva ČOV/12/2024 o odvádzaní odpadových vôd
103/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Juraj Dulík
27. Február 2024
Zmluva ČOV/101/2024 o odvádzaní odpadových vôd
104/2024
0,00 € Obec Bziny Ján Laurinčík
27. Február 2024
Zmluva ČOV/147/2024 o odvádzaní odpadových vôd
105/2024
0,00 € Obec Bziny MUDr. Ľubica Strapcová
28. Február 2024
Zmluva ČOV/80/2024 o odvádzaní odpadových vôd
106/2024
0,00 € Obec Bziny Miloš Grznár
28. Február 2024
Zmluva ČOV/84/2024 o odvádzaní odpadových vôd
107/2024
0,00 € Obec Bziny Marek Holubčík
28. Február 2024
Zmluva ČOV/85/2024 o odvádzaní odpadových vôd
108/2024
0,00 € Obec Bziny Holubčíková Katarína
28. Február 2024
Zmluva ČOV/100/2024 o odvádzaní odpadových vôd
109/2024
0,00 € Obec Bziny Labuda Adrián
28. Február 2024
Zmluva ČOV/93/2024 o odvádzaní odpadových vôd
110/2024
0,00 € Obec Bziny Olíková Dominika
28. Február 2024
Zmluva ČOV/55/2024 o odvádzaní odpadových vôd
111/2024
0,00 € Obec Bziny Adamec Karol
29. Február 2024
Zmluva ČOV/114/2024 o odvádzaní odpadových vôd
112/2024
0,00 € Obec Bziny Róbert Pecháček
29. Február 2024
Zmluva ČOV/21/2024 o odvádzaní odpadových vôd
113/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Rozin
1. Marec 2024
Zmluva ČOV/11/2024 o odvádzaní odpadových vôd
114/2024
0,00 € Obec Bziny Pavol Dulík
1. Marec 2024
Zmluva ČOV/131/2024 o odvádzaní odpadových vôd
115/2024
0,00 € Obec Bziny RNDr. Mária Varmusová
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/124/2024 o odvádzaní odpadových vôd
116/2024
0,00 € Obec Bziny Rímsko-katolícky farský úrad
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/137/2024 o odvádzaní odpadových vôd
117/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Marek
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/41/2024 o odvádzaní odpadových vôd
118/2024
0,00 € Obec Bziny Máliková Božena