Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/77/2024 o odvádzaní odpadových vôd
139/2024
0,00 € Obec Bziny Strežová Mária
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.20/2024
140/2024
0,00 € Obec Bziny Pápežová Božena
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.19/2024
141/2024
0,00 € Obec Bziny Záhorová Agneša
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.17/2024
142/2024
0,00 € Obec Bziny Tomašáková Ľubomíra
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 27/2024
143/2024
0,00 € Obec Bziny Duraj Jaroslav
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/62/2024 o odvádzaní odpadových vôd
144/2024
0,00 € Obec Bziny Cengel Jozef
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/104/2024 o odvádzaní odpadových vôd
145/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Štefan Leštinský
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/63/2024 o odvádzaní odpadových vôd
146/2024
0,00 € Obec Bziny Cengelová Eva
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.28/2024
147/2024
0,00 € Obec Bziny Banďoš Marián
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/164/2024 o odvádzaní odpadových vôd
148/2024
0,00 € Obec Bziny Banďoš Marián
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.22/2024
149/2024
0,00 € Obec Bziny Puškášová Ľubica
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.21/2024
150/2024
0,00 € Obec Bziny Janák Peter
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.11/2024
151/2024
0,00 € Obec Bziny Duraj Peter
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.26/2024
152/2024
0,00 € Obec Bziny Ferancová Margita
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/134/2024 o odvádzaní odpadových vôd
153/2024
0,00 € Obec Bziny František Záhora
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/70/2024 o odvádzaní odpadových vôd
154/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Denisa Ďurajková
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.24/2024
155/2024
0,00 € Obec Bziny Fera Peter
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.25/2024
156/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Jaroslav
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/58/2024 o odvádzaní odpadových vôd
157/2024
0,00 € Obec Bziny Bočkaj Peter
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.6/2024
158/2024
0,00 € Obec Bziny Holeček Jiří