Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva č.2023/798- o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
Zmluva č. 14/2023/SOŠTEDs
310,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Zmluva č. 15/2023/SOŠTEDs
0,00 € SEEN s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
28. September 2023
Dohoda o príležitostnom verejnom obstrávaní
Zmluva č. 12/2023/SOŠTEDs
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
19. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva č. 11/2023/SOŠTEDs
3 188,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2023
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov
Zmluva č. 9/2023/SOŠTEDs
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí stravovania
Zmluva č. 10/2023/SOŠTEDs
20 372,00 € LUNI JEDÁLEŇ - František Tóth Lehnice Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
19. Máj 2023
10 kusov počítačov HP EliteDesk 800, Windows 10Pro
Zmluva č. 7/2023/SOŠTEDs
1 895,00 € ZMRS pri SOŠ technickej Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
27. Apríl 2023
Príprava a lektorovanie vzdelávania PZ SOŠT Dunajská Streda
Zmluva č. 6/2023/SOŠTEDs
789,60 € Edusteps Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
27. Marec 2023
Finančný dar-Zberová súťaž SMS- Starý mobil sem
Zmluva č. 5/2023/SOŠTEDs
1 000,00 € Nezisková organizácia RECYKLOHRY Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. Marec 2023
Nefinančný dar 8ks NB, monitory a dokovacie stanice
Zmluva č. 4/2023/SOŠTEDs
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2022/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 3/2023/SOŠTEDs
7 421,52 € HYDRAULIKA DS, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
8. Marec 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 2/2023/SOŠTEDs
0,00 € Wertheim, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
1. Marec 2023
Finančný dar
Zmluva č. 1/2023/SOŠTEDs
1 000,00 € Orange CorpSec, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla na rok 2023
Zmluva č. 7/2022/SOŠTEDs
86 661,36 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. November 2022
Zmluva č.2022/731 o organizovaní, riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov škol. zariadení
Zmluva č. 6/2022/SOŠTEDs
620,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Október 2022
dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
9 159,56 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o nájme BUFETU
Zmluva č. 4/2022/SOŠTEDs
1 232,70 € agRo-dop s.r.o. Tamás Csölle Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o výpožičke strojárskych dielní
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEDs
10 288,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1