Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 11/2022
KuZ 2022/11
800,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 16/2022
KuZ 2022/16
800,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 13/2022
KuZ 2022/13
700,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Marec 2023
Darovacia zmluva
DZ 2023/04
650,00 € Ing. Dušan Bevilaqua Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. August 2022
Zmluva o spolupráci
ZoVS 2022/02
600,00 € Človek v ohrození, n. o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/36
500,00 € Mgr. art. Mária Vašicová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/37
500,00 € Vladimíra Hradecká Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
DZ 2022/05
500,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/06
450,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/07
450,00 € Ing. Igor Murko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/27
400,00 € Grzegorz Palus Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/40
400,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/42
400,00 € MgA. Zuzana Berešová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
DZ 2022/08
400,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. November 2022
Zmluva č. FP 112/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPD 2022/08
400,00 € Mesto Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 1/2022
dod 1 PrZ 2022/01
350,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/08
300,00 € Mgr. Ondrej Veselý, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/09
300,00 € Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/18
300,00 € doc. Mgr. Jana Pastorková, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/19
300,00 € Karol Kompas Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi