Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/02
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/03
0,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/04
0,00 € Oravská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/05
0,00 € Alena Adamíková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/06
0,00 € Mgr. art. Michaela Šuranská Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/02
0,00 € Matúš Kuník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/07
0,00 € Matej Fabian Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/08
0,00 € Tomáš Klepoch Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/09
0,00 € Matej Rosmány Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/10
0,00 € Oľga Paštéková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/11
0,00 € Ján Triaška Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/12
0,00 € Zora Rusinová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/13
0,00 € Jozef Pilát Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/14
0,00 € Ján Zelinka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/15
0,00 € Jarmila Sabová Džuppová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/17
0,00 € Nitrianska galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/16
0,00 € Roman Zubaľ Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 13/2022
LZ 2022/33
0,00 € Mgr. Jaroslav Čech Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 14/2022
LZ 2022/34
0,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 15/2022
LZ 2022/35
0,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi