Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2024/2-4
ZVYP 2024/01
0,00 € Východoslovenská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov
zml 2024/01
0,00 € Košický samosprávny kraj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04736
ZoPD 2023/09
7 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04576
ZoPD 2023/06
2 400,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04577
ZoPD 2023/07
2 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04578
ZoPD 2023/08
2 500,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
zml 2023/05
7 260,00 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. December 2023
Komisionárska zmluva č. 2023/01
KZ 2023/02
0,00 € Ľubomír Stacho Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/29
79 764,96 € TZB- komplet, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/28
300,00 € Mgr. art. Peter Zwiebel, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. November 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/006
LZ 2023/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. 11/2023
ZVYP 2023/11
0,00 € Igor Benca Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/24
1 000,00 € Mgr. Patrik Korinok Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/25
250,00 € Helmut Bistika Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/26
200,00 € Mgr. art. Tomáš Cetera Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/27
200,00 € Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
PrZ 2023/01
250,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Október 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
zml 2023/04
0,00 € BIOMETRIC spol. s r. o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/005
LZ 2023/11
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/23
300,00 € Tibor Iván Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi