Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/07
450,00 € Ing. Igor Murko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/27
400,00 € Grzegorz Palus Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/40
400,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/42
400,00 € MgA. Zuzana Berešová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
DZ 2022/08
400,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. November 2022
Zmluva č. FP 112/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPD 2022/08
400,00 € Mesto Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 5/2024
DZ 2024/05
400,00 € Mgr. art. Peter Valiska- Timečko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 1/2022
dod 1 PrZ 2022/01
350,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/08
300,00 € Mgr. Ondrej Veselý, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/09
300,00 € Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/18
300,00 € doc. Mgr. Jana Pastorková, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/19
300,00 € Karol Kompas Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/20
300,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/23
300,00 € Tibor Iván Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/28
300,00 € Mgr. art. Peter Zwiebel, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/30
250,00 € Xénia Jarová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. November 2022
Komisionárska zmluva č. 2022/06
KZ 2022/06
250,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Darovacia zmluva
DZ 2023/03
250,00 € Peter Župník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/05
250,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
PrZ 2023/01
250,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi