Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/28
150,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/46
150,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/02
150,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/16
150,00 € Jiří Šigut Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/12
150,00 € MgA. Dagmar Šubrtová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/48
140,00 € Ing. MgA. Lenka Černotová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/43
130,00 € Mgr. Milan Barlog Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/45
130,00 € Mgr. Peter Kováč Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/17
120,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/32
120,00 € PaedDr. Michal Smetanka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/31
110,00 € Bc. Zuzana Suržinová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/35
110,00 € Drahuša Kvetánová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/18
100,00 € Akad. mal. Zdeněk Jeřábek Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/19
100,00 € Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/20
100,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/21
100,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/22
100,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/23
100,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/24
100,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/25
100,00 € Mgr. art. Anna Fedáková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi