Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/05
100,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/29
100,00 € MgA. Klára Eyal Králová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 10/2022
DZ 2022/10
100,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/10
100,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/11
100,00 € Ing. arch. Štefan Jančár Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/13
100,00 € doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/14
100,00 € Mgr. art. Peter Králik Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/15
100,00 € Mgr. art. Kristína Mičová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/17
100,00 € Prof. Miroslav Brooš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/49
90,00 € Mgr. Ivana Figová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/54
90,00 € Mgr. Otília Ondášová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/55
90,00 € Mgr. Monika Štubňová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/57
90,00 € Mgr. Veronika Vencelová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/01
80,00 € PhDr. Miroslav Kleban Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/03
80,00 € Helmut Bistika Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/41
70,00 € Mária Sisková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/50
70,00 € Mgr. art. Tatiana Bobeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/51
70,00 € Bc. Peter Dekrét Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/52
70,00 € Marco Manuel Bukovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/53
70,00 € Mgr. art. Bohdan Koval Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi