Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/13
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/14
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/15
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/36
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/001
LZ 2023/07
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/002
LZ 2023/08
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/003
LZ 2023/09
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/004
LZ 2023/10
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/005
LZ 2023/11
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. November 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/006
LZ 2023/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/03
30,00 € Daniela Čarná Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. August 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/21
30,00 € Mgr. Jana Martavuzová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. August 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/22
30,00 € PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/02
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/03
0,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/04
0,00 € Oravská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/05
0,00 € Alena Adamíková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/06
0,00 € Mgr. art. Michaela Šuranská Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/02
0,00 € Matúš Kuník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi