Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
zmluva o dielo
69/04/2023/SNV
798 108,11 € MULLDEX, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. Apríl 2023
zmluva o dielo
65/04/2023/SNV
0,00 € Gepstav Michalovce, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Apríl 2023
zmluva o dielo
73/04/2023/MO
320 392,58 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
66/04/2023/SCKSK
34 901,76 € DI-MA Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Apríl 2023
zmluva o výpožičke
12/02/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Kluknava
24. Apríl 2023
Nájomná zmluva
48/03/2023/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Čeľovce
24. Apríl 2023
Nájomná zmluva
34/03/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Andrea Slobodová
24. Apríl 2023
zmluva o dielo
63/04/2023/TV
228 706,91 € GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
348/09/2022/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Tomáš Justh
21. Apríl 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 239/07/2021/SNV
21 815,77 € SMS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda
77/04/2023/SCKSK (Z20232790_Z)
11 352,88 € Up Déjeuner, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Apríl 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 465/12/2021/SNV
0,00 € FIRMONT s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Apríl 2023
Rámcová dohoda
75/04/2023/SCKSK (Z20232665_Z)
10 999,00 € Alžbeta Elexová - REFLEX Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. Apríl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
45/03/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská distribučná, a.s.
17. Apríl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
64/04/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja mikoNET s.r.o.
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda
60/04/2023/SCKSK (Z20232205_Z)
59 655,72 € PLUTKO, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Apríl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
320/08/2022/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Jovice
11. Apríl 2023
dodatok k zmluve o nájme
dodatok č. 1 k 263/06/2022/SCKSK
0,00 € Tempus-Car. s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Apríl 2023
zmluva o dielo
41/03/2023/RV
45 060,00 € CiDeCo, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva
62/04/2023/SCKSK
444 000,00 € Alfasol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja