Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Nájomná zmluva
109/03/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Juraj Bobenič, Ing. Martina Bobenič
20. Október 2022
zmluva o dielo
377/10/2022/SNV
162 759,72 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Október 2022
Rámcová dohoda
374/10/2022/SCKSK
137 198,40 € MP KANAL service s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Október 2022
rámcová kúpna zmluva
371/10/2022/SCKSK
53 992,80 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Október 2022
rámcová kúpna zmluva
372/10/2022/SCKSK
64 317,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. Október 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 324/08/2022/SCKSK
0,00 € Roma-Slaná s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
303/07/2022/TV
0,00 € SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o prenájme
dodatok č. 1 k 159/05/2022/SCKSK (16/2022)
0,00 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Október 2022
dodatok č. 2 k zmluve o prenájme
dodatok č. 2 k 159/05/2022/SCKSK (16/2022)
0,00 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
340/08/2022/TV
0,00 € SUPTel s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
zmluva o dielo
358/09/2022/SNV
394 789,19 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 252/06/2022/MO
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 253/06/2022/MO
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 254/06/2022/MO
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5. Október 2022
zmluva o poskytovaní strážnej služby
364/09/2022/SCKSK
719 020,80 € KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 467/12/2021/MI
0,00 € SMS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Október 2022
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
368/10/2022/SCKSK
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Správa majetku Košického samosprávneho kraja
4. Október 2022
zmluva o dielo
318/08/2022/TV
68 400,00 € GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí strážnej služby
dodatok č. 1 k 319/10/2021/SCKSK
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Október 2022
rámcová dohoda
361/09/2022/SCKSK
3 078,00 € GASREV s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja