Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Dohoda o urovnaní
dohoda o urovnaní
0,00 € ENERGOVOD s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Júl 2023
Dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 152/04/2022/TV
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26. Júl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
141/07/2023/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Júl 2023
Nájomná Zmluva
105/05/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP - distribúcia, a.s.
24. Júl 2023
Nájomná Zmluva
81/04/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Tomáš Ondko, Mgr. Martina Ondková
21. Júl 2023
Nájomná zmluva
140/06/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Iglovia centrum s.r.o.
19. Júl 2023
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
149/07/2023/SNV
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. Júl 2023
Nájomná zmluva
01/04/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Milan Džačar, Eva Džačarová
18. Júl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
129/06/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SITEL s.r.o.
18. Júl 2023
Nájomná zmluva
85/04/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Magdaléna Kukurová, Peter Kukura
17. Júl 2023
dohoda o preložke plynárenského zariadenia
148/07/2023/SNV
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Júl 2023
Dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 111/05/2023/MI
0,00 € IZOLEX BAU s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Júl 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 65/04/2023/SNV
19 772,28 € Gepstav Michalovce, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Júl 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 293/07/2022/SNV
0,00 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Júl 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 310/08/2022/SNV
4 086,00 € ROST Group s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. Júl 2023
Nájomná zmluva
426/12/2022/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mgr. Pavol Mlynár
10. Júl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
118/05/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Harichovce
10. Júl 2023
Rámcová dohoda
143/07/2023/SCKSK
3 696,60 € Daniel Repka, Deratex-EKO Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Júl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
36/03/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja eustream, a.s.
10. Júl 2023
zmluva o úprave práv a povinností
122/06/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP - distribúcia a.s. Bratislava