Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Nájomná zmluva
183/05/2022/SNV
0,00 € Obec Kluknava Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. November 2022
Kúpna zmluva
404/11/2022/SCKSK (Z202211732_Z)
2 550,00 € A.R.S. spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. November 2022
Nájomná zmluva
184/05/2022/SNV
0,00 € Peter Rychnavský Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. November 2022
Nájomná zmluva
185/05/2022/SNV
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. November 2022
Rámcová dohoda
406/11/2022/SCKSK (Z202211165_Z)
16 600,00 € ROVEN spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. Október 2022
Rámcová dohoda
392/10/2022/SCKSK
215 878,49 € ProCare a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
369/10/2022/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Odorín
27. Október 2022
zmluva o prevádzke, údržbe a demontáži dočasného mostného provizória
399/10/2022/MI
52 982,52 € K+K servis, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
388/10/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Jozef Haliarský, Iveta Haliarská
27. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
401/10/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Žegleňová
26. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 97/03/2022/RV
0,00 € GEOKONTAKT, s.r.o. Košice Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o dielo
373/10/2022/SCKSK
58 998,42 € Wall-E, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu
400/10/2022/SCKSK (1672/2022/2100)
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
394/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
395/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
396/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
397/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Október 2022
Rámcová dohoda
393/10/2022/SCKSK
58 218,00 € Kovsmol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Október 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1_255/06/2022/SNV (Z1/2022/049/14)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Október 2022
Nájomná zmluva
109/03/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Juraj Bobenič, Ing. Martina Bobenič