Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného 211069-2018100111-ZoVP-VB
2021-1012-DOP
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
20. Apríl 2022
Zmluva č. PZ002000257946_002 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
2022-202-OIČaVO
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
21. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002SSAS043921
2021-230-ZDR
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2021-936-INTRCT
0,00 € Centire s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
25. Apríl 2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
2022-203-SOC
0,00 € Nadácia SPP Bratislavský samosprávny kraj
4. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva - "Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH"
2022-208-KP
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavský samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov"
2022-210-SOC
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva č. 13/2022/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2022-213-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
DOHODA o pridelení služobného motorového vozidla zamestnancovi Bratislavského samosprávneho kraja do trvalej starostlivosti a používaní vozidla na služobné a súkromné účely č. LZM/154/2022.
2022-371-LZM
0,00 € Mgr. Ivana Šurinová Bratislavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva č. 15/2022/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok.
2022-457-SOC
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bratislavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva č. 14/2022/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2022-458-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Memorandum o porozumení
2022-482-SaRP
0,00 € Penta Hospitals International, a.s. a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
30. Máj 2022
Memorandum o porozumení
2022-504-OIČaVO
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Dodatok číslo 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03. 08. 2015
2015-508-OIČSMaVO
0,00 € MTI a. s. Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-91-SOC
0,00 € Autistické centrum Andreas n. o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-93-SOC
0,00 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-95-SOC
0,00 € Občianske združenie Nájdi sa! Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-88-SOC
0,00 € Občianske združenie STOPA Slovensko Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-94-SOC
0,00 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-127-SOC
0,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Bratislavský samosprávny kraj