Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 2023/991/FIN zo dňa 31.10.2023
2023-991-FIN
Doplnená
33 350 000,00 € National Development Fund II., a.s. Bratislavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o úvere č. 582/CC/22
2022-874-FIN
17 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viedeň
2022-1299-INTRCT
13 267 105,00 € Mesto Viedeň, Oddelenie 27 - Európske záležitosti Bratislavský samosprávny kraj
5. December 2022
Štvrtý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viedeň
2015-867-INTRCT
13 034 815,00 € Mesto Viedeň, Odbor pre európske záležitosti Bratislavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viborg
2022-1253-INTCT
12 036 874,00 € Danish Business Authority Bratislavský samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Turku
2022-1328-INTRCT
11 477 555,00 € Centrum pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie juhozápadného Fínska Bratislavský samosprávny kraj
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Valencia
2022-1269-INTCT
10 188 015,00 € Región Valencia, Ministerstvo hospodárstva Bratislavský samosprávny kraj
5. December 2022
Tretí dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Turku
2015-878-INTRCT
10 157 884,00 € Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti Fínska Bratislavský samosprávny kraj
5. December 2022
Tretí dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viborg
2015-866-INTRCT
9 216 431,00 € Dánsky úrad pre podnikanie Bratislavský samosprávny kraj
12. Október 2022
ZMLUVA O DIELO č. 05185/2022/V0-55 č. Zmluvy zhotoviteľa Z23-013-0029
2022-1148-DOP
Doplnená
8 515 742,83 € Združenie Swietelsky-Slovakia spol. s r.o./COLAS Slovakia, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
5. December 2022
Druhý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Valencia
2016-48-INTRCT
8 233 899,00 € Región Valencia, Ministerstvo hospodárstva Bratislavský samosprávny kraj
12. Október 2022
ZMLUV A O DIELO č. Z1/2022/085/15, SP-SENEC-2022-004
2022-1149-DOP
5 557 417,40 € Združenie Revitalizácia Senec Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2023
DODATOK Č. 2/Č. 841/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2022-184-SaRP
5 154 726,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o dielo č. 4903.2050029JSU
2022-1096-DOP
4 347 634,90 € EUROVIA SK, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2021-680-SaRP
Doplnená
3 946 235,11 € Doprastav, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
28. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AFG2-223-47
2022-768-SaRP
Doplnená
3 794 452,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.10.2020
2020-735-SaRP
3 571 519,28 € DAG SLOVAKIA, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
20. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLZ9-74-73 zo dňa 12.5.2022
2022-472-OIOP
3 449 457,83 € Obec Rohožník Bratislavský samosprávny kraj
28. November 2022
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J208-223-14 zo dňa 12.04.2018
2018-871-SaRP
Doplnená
3 432 122,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
13. Október 2022
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J206-223-14 zo dňa 12.04.2018
2021-792-SaRP
Doplnená
3 384 966,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj